Vážení přátelé designu,

„Cena profesora Jindřicha Halabaly“ je každoročně udělována studentům vysokých škol v České a Slovenské republice nebo jiné zemi EU za nejlepší semestrální projekty v oblasti designu nábytku a interiéru. V letošním roce proběhne již 12. ročník mezinárodní soutěže studentských prací „Cena profesora Jindřicha Halabaly“. Tato soutěž vznikla u příležitosti 100. výročí narození prof. Jindřicha Halabaly.

12. ročník soutěže proběhne dle jejího statutu v Brně. Záštitu nad soutěží přebírá rektor Mendelovy univerzity v Brně, děkan LDF Mendelovy univerzity v Brně a Klastr českých nábytkářů.

Letošní ročník soutěže „Cena prof. Halabaly“ se uskuteční v Místodržitelském paláci v Brně v termínu od 9. 11. 2016 do 27. 11. 2016. Výstava bude zahájena dne 9. 11. 2016 v 17 hodin vernisáží.


CENA PROF. JINDŘICHA HALABALY 2016


Výstava studentských klauzurních a závěrečných prací

9. 11. — 27. 11. 2016

Křeslo

Křeslo Křeslo Křeslo 2

Dear Design Friends,

"The Price of Professor Jindra Halabala" is awarded annually for the best students of semester projects in the field of furniture and interior design. This year will be the 12th year of the international competition of student works "Price of Professor Jindra Halabala". This competition was created to celebrate the 100th anniversary of the birth of Professor Jindra Halabala.

The 12th year of the competition will take place according to its founding agreement in Brno. Patronage over the competition takes Rector of the Mendel University in Brno, Dean of LDF Mendel University in Brno and the Cluster of Czech Furniture Manufacturers.

This year's competition, "Price of Professor  Jindra  Halabala" will be held at the Governor's Palace in Brno (Moravian Gallery), in the period:  November 9th – November 27th,  2016. Opening ceremony starts on Wednesday, November 9th, 2016 at 5 pm..

Pořádají:

Ústav nábytku, designu a bydlení, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně

Partneři výstavy:

LDF MENDELU 

Klastr českých nábytkářů, družstvo

Centrum transferu technologií

Moravská Galerie

 

Sponzoři výstavy:

 design ATAK s.r.o.

 COMMODUM, spol. s r.o.

KYZLINK ARCHITECTS

TON