Vážení přátelé designu,

„Cena profesora Jindřicha Halabaly“ je každoročně udělována studentům vysokých škol v České a Slovenské republice nebo jiné zemi EU za nejlepší semestrální projekty v oblasti designu nábytku a interiéru. Tato Soutěž vznikla u příležitosti 100. výročí narození prof. Jindřicha Halabaly a její 14. ročník proběhne dle jejího statutu v Brně. Záštitu nad soutěží přebírá rektor Mendelovy univerzity v Brně, děkan LDF Mendelovy univerzity v Brně, primátor statutárního města Brna, Klastr českých nábytkářů a Národní centrum nábytkového designu.

Letošní ročník soutěže „Cena prof. Jinřicha Halabaly“ se uskuteční v Místodržitelském paláci v Brně v termínu od 9. 11. do 25. 11. 2018. Výstava bude zahájena dne 8. 11. 2018 v 15 hodin vernisáží.


CENA PROF. JINDŘICHA HALABALY 2018


Výstava studentských klauzurních a závěrečných prací

9. 11. — 25. 11. 2018

Halabala 2018 placka

Dear Design Friends,

"The Price of Professor Jindra Halabala" is awarded annually for the best students of semester projects in the field of furniture and interior design. This year will be the 14th year of the international competition of student works "Price of Professor Jindra Halabala". This competition was created to celebrate the 100th anniversary of the birth of Professor Jindra Halabala.

The 14th year of the competition will take place according to its founding agreement in Brno. Patronage over the competition takes Rector of the Mendel University in Brno, Dean of LDF Mendel University in Brno and the Cluster of Czech Furniture Manufacturers.

This year's competition, "Price of Professor  Jindra  Halabala" will be held at the Governor's Palace in Brno (Moravian Gallery), in the period:  November 9th – November 25th,  2018. Opening ceremony starts on Thursday, November 8th, 2018 at 3 pm..

Pořádají:

Ústav nábytku, designu a bydlení, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně

Partneři výstavy:

LDF MENDELU 

Klastr českých nábytkářů, družstvo

Centrum transferu technologií

   

Moravská Galerie

Národní centrum nábytkového designu,ops 

Brno

 

Sponzoři výstavy:

HANÁK NÁBYTEK, a.s.  design ATAK s.r.o.  PLASTIA s.r.o.
     
 CENTERSOFT s.r.o.

HON a.s.

ŠPINAR-software

     
LE BON, s.r.o.