Termín podání přihlášek do 15. 7. 2018

Soutěžící se přihlašují tak, že pro každé přihlášené dílo vyplní elektronický formulář uveřejněný na halabala.ldf.mendelu.cz. Součástí přihlášky jsou kontaktní údaje, název práce, kategorie, stručný popis návrhu délky max. 8 řádků textu a obrazová dokumentace (buď reálné foto, nebo vizualizace). Celkový seznam všech přihlášených prací  bude zaslán určené kontaktní osobě na Mendelovu univerzitu.

 

Termín dodání vybraných prací do 31. 10. 2018

Práce budou zaslány na adresu kurátora soutěže: doc. Ing. Jiřího Taubera, Ph.D., Ústav nábytku, designu a bydlení, LDF Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 3, 613 00 Brno. Po prvním kole hodnocení budou vybraní studenti vyzváni, aby zaslali svůj konkrétní návrh - prototyp nebo model, popřípadě plakát v tištěné podobě 700 x 1000 mm na výšku.
Po konzultaci s kurátorem výstavy je možné exponáty dopravit v pondělí 5. 11. 2018 v rozmezí 12 - 17 hodin přímo na místo expozice soutěže: Místodržitelský palác, Moravské náměstí 1a, 602 00 Brno.

 

Odvoz Exponátů

Dne 26. 11. 2018 bude možné vystavené exponáty vyzvednout přímo v Místodržitelském paláci v Brně od 10 - 16 h. A to po předchozí informaci zaslané kurátorovi výstavy na: jiri.tauber@mendelu.cz.

Ostatní exponáty budou převezeny na Mendelovu univerzitu. Kde budou uloženy k vyvednutí do 7. 12. 2018.