Termín podání přihlášek prodloužen do 11. 10. 2016

Soutěžící se přihlašují tak, že pro každé přihlášené dílo vyplní elektronický formulář uveřejněný na halabala.ldf.mendelu.cz. Součástí přihlášky jsou kontaktní údaje, název práce, kategorie, stručný popis návrhu max. 8 řádků textu a obrazová dokumentace (buď reálné foto, nebo vizualizace). Celkový seznam všech přihlášených prací  bude zaslán určené kontaktní osobě na mateřskou školu – univerzitu.

 

Termín dodání vybraných prací do 4. 11. 2016

A to na adresu kurátora soutěže: Ing. Jiřího Taubera, Ph.D., Ústav nábytku, designu a bydlení, LDF Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 3, 613 00 Brno. Po prvním kole hodnocení, budou vybraní studenti vyzváni, aby zaslali svůj konkrétní návrh - prototyp nebo model, popřípadě plakát v tištěné podobě 700x1000 na výšku.
Po konzultaci s kurátorem výstavy je možné exponáty dopravit v pondělí 7. 11. 2016 v rozmezí 12 - 17 hodin přímo do místa expozice soutěže. Adresa je Místodržitelský palác, Moravské náměstí 1a, Brno.

 

Odvoz Exponátů

Dne 28. 11.2016 bude možné si vystavené exponáty vyzvednou přímo v Místodržitelském paláci v Brně od 10-16h. Je zapotřebí o tomto informovat kurátora výstavy na mailu: jiri.tauber@mendelu.cz.

Dále budou exponáty převezeny na Mendelovu univerzitu, kde by jste si práce měli vyzvednou do 9.12.2016.