Termín podání přihlášek do 15. 7. 2018

Soutěžící se přihlašují tak, že pro každé přihlášené dílo vyplní elektronický formulář uveřejněný na halabala.ldf.mendelu.cz. Součástí přihlášky jsou kontaktní údaje, název práce, kategorie, stručný popis návrhu max. 8 řádků textu a obrazová dokumentace (buď reálné foto, nebo vizualizace). Celkový seznam všech přihlášených prací  bude zaslán určené kontaktní osobě na mateřskou školu – univerzitu.

 

Termín dodání vybraných prací do 31. 10. 2018

A to na adresu kurátora soutěže: Ing. Jiřího Taubera, Ph.D., Ústav nábytku, designu a bydlení, LDF Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 3, 613 00 Brno. Po prvním kole hodnocení, budou vybraní studenti vyzváni, aby zaslali svůj konkrétní návrh - prototyp nebo model, popřípadě plakát v tištěné podobě 700 x 1000 mm na výšku.
Po konzultaci s kurátorem výstavy je možné exponáty dopravit v pondělí 5. 11. 2018 v rozmezí 12 - 17 hodin přímo do místa expozice soutěže. Adresa je Místodržitelský palác, Moravské náměstí 1a, Brno.

 

Odvoz Exponátů

Dne 26. 11. 2018 bude možné si vystavené exponáty vyzvednout přímo v Místodržitelském paláci v Brně od 10 - 16 h. Je zapotřebí o tomto informovat kurátora výstavy na mailu: jiri.tauber@mendelu.cz.

Dále budou exponáty převezeny na Mendelovu univerzitu, kde by jste si práce měli vyzvednout do 7. 12. 2018.