V této sekci jsou uvedeny jednotlivé práce, jenž byly v prvním kole soutěže vyhodnoceny jako postupující.

Tyto práce se dále dělí do sekcí:

  • Vysoká škola

Design nábytku - klauzurní práce Design nábytku - závěrečné práce
 
 
Design interiéru - klauzurní práce
Design interiéru - závěrečné práce
 
 
  • Střední škola

Design nábytku a interiéru

 

 

 

Do druhého kola soutěže Cena prof. Jindřicha Halabaly postoupilo 122 prací. Práce budou vystaveny v Místodržitelském paláci Moravské galerie v Brně.

 

Složení odborné poroty 1. kolo:

prof. akad. arch. Jan Fišer - Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

prof. Ing. arch. akad. arch. Ivan Petelen, Ph.D. - Slovenská technická univerzita v Bratislavě

doc. Ing. arch. Jan Hrubý, CSc. - Vysoké učení technické v Brně

doc. akad. soch. René Baďura - Technická univerzita ve Zvolenu

doc. akad. soch. Ferdinand Chrenka - Vysoká škola výtvarných umění v Bratislavě

doc. MgA. Martin Surman, ArtD. - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

doc. Ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D. - Mendelova univerzita v Brně

MgA. Jan Jaroš - České vysoké učení technické v Praze

Pedro Bandeira Maia - Instituto Politécnico de Coimbra, Portugalsko

Dermot O'Donovan -  National Centre for Excellence in Furniture Design and Technology, GMIT, Irsko

Maximilian Pristovnik - Salzburg University of Applied Sciences, Rakousko

Danijela Domljan - University of Zagreb, Chorvatsko

Marsha Cuddeback - College of Art and Design, Louisiana State University, USA

Mgr. et BcA. Lenka Lišková - Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu Plzeň

Ing. arch. Mgr. Petra Gajdová - Střední škola designu a módy, Prostějov

Ing. arch. Olga Gálisová - Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně

Ing. Jan Opitz - Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové

Ing. arch. Jitka Mádlová - Střední škola tvorby a designu nábytku s.r.o., Liberec

Ing. Iva Lukšová, Ph.D - AVE ART Ostrava, soukromá Střední umělecká škola a Základní umělecká škola, s.r.o.

Ing. Lucia Haraslínová, Ph.D. - Klastr českých nábytkářů, družstvo

PhDr. Dagmar Koudelková - Národní centrum nábytkového designu, ops