Interiér polyfunkčného objektu ZEN HOUSE

Žofia Adamovová

Studijní obor: Architektúra

Název vysoké školy: Slovenská technická univerzita v Bratislave

V svojej záverečnej diplomovej práci bolo mojím cieľom navrhnúť interiér polyfunkčného objektu (čajovňa (zen+), recepcia, oddychovo – pohybové centrum,bývanie), ktorý nekončí za hranicou stavebnej konštrukcie, ale naopak ju potláča alebo využíva vo svoj prospech, a stáva sa tak akoby napojený na exteriérový priestor. To isté platí aj čo sa týka vertikálneho rozmeru budovy, kde sa jednotlivé priestory prepájajú a fungujú ako jeden celok. Pri tvorbe mi bola hlavnou inšpiráciou japonská záhrada a prírodná atmosféra, ku ktorej majú ľudia prirodzene pozitívny postoj. Preto som sa v mojej práci nesnažila o využitie tohto prvku len ako exteriérového elementu a o prepojenie s ním len za pomoci presklených plôch, či terás, ale snahou bolo tento prvok dostať do veľkej miery aj do samotného interiérového priestoru, kde sa tak stal hlavným akcentom. Preto aj návrh materiálových a farebných riešení sa nesie v duchu prírodných a surových materiálov bez výrazných farebných akcentov. Snažila som sa však navrhnúť takto „zelený“ interiér nenútene, aby nepôsobil pre užívateľov neprirodzene, či prehnane. V diplomovej práci som chcela využiť atraktívnu a rušnú polohu Starého mesta a vytvoriť pre budúcich uživateľov a obyvateľov čo najprirodzenejšie a najpríjemnejšie prostredie. Vytvoriť akési „útočisko“ a kľudovú zónu v danom rušnom a uponáhľanom mestskom uzly.


Rekonštrukcia priemyselného objektu pre vzdelávacie účely

Petra Jašicová 

Studijní obor: Dizajn nábytku a interiéru

Název vysoké školy: Technická univerzita vo Zvolene

Rekonštrukcia priemyselného objektu na vzdelávací inštitút ponúka riešenie inšpiratívnych a reprezentatívnych priestorov, predovšetkým slúžiacich študentom, pedagógom, ostatným zamestnancom inštitútu a príležitostným návštevníkom komplexu.


Obchodný dom Baťa, Košice - interiér

Lucia Méderová

Studijní obor: Architektúra a urbanizmus

Název vysoké školy: Slovenská technická univerzita v Bratislave

Adaptácia budovy Bata na exponovanom mieste centra Košíc s detailným riešením verejne prístupných priestorov vstupnej haly, kaviarne a predajne obuvi.


Kúpeľný dom Machnáč, Trenčianske Teplice - interiér

Karolína Mináriková

Studijní obor: Architektúra a urbanizmus

Název vysoké školy: Slovenská technická univerzita v Bratislave

Architektonicky atraktívna a ťažká téma revitalizácie Kúpeľného domu Machnáč v Trenčianskych Tepliciach s adaptáciou na hotel s pridruženými službami. Riešenie je navrhnuté aj s architektonicky citlivou dostavbou. Detailne sú riešené verejné priestor recepcie, lobby, hotelových izieb a wellness.


Firemná identita v architektúre interiéru: Chutno - pekáreň & bistro

Vanda Smreková

Studijní obor: Dizajn nábytku a interiéru

Název vysoké školy: Technická univerzita vo Zvolene

Firemná identita dáva značke smer, účel a význam a hovorí o jej individuálnej kvalite.


NSG - showroom

Natália Vajdečková

Studijní obor: Interiérový dizajn

Název vysoké školy: Slovenská technická univerzita v Bratislave

Rekonštrukcia a adaptácia opustenej priemyselnej haly na účel využitia priestorov pre nový showroom firmy Nowy Styl Group. Firma sa špecializuje v medzinárodnom kontexte na kancelársky nábytok, jeho predaj a distribúciu.