Kino Pálava

Ivana Adamcová

Studijní obor: Architektúra

Název vysoké školy: Slovenská technická univerzita v Bratislave

Predmetom tejto práce bolo vypracovať návrh na kino mesto Mikulov, ktoré sa nachádza v takmer v centre mesta. Bolo potrebné pretvorenie priestorov do fungujúceho celku. Rozhodla som sa radikálnejším spôsobom zasiahnuť do celkového výrazu objektu avšak v takej miere aby to nenarúšalo celkový výraz danej lokality. Na prednej fasáde sa tak objavil novotvar čo prispelo ku reorganizácii pôvodných funkcií priestorov a ich následné presunutie v rámci budovy. V interiéri som sa venovala priestoru kinoklubu.


Interiér polyfunkčného objektu ZEN HOUSE

Žofia Adamovová

Studijní obor: Architektúra

Název vysoké školy: Slovenská technická univerzita v Bratislave

V svojej záverečnej diplomovej práci bolo mojím cieľom navrhnúť interiér polyfunkčného objektu (čajovňa (zen+), recepcia, oddychovo – pohybové centrum,bývanie), ktorý nekončí za hranicou stavebnej konštrukcie, ale naopak ju potláča alebo využíva vo svoj prospech, a stáva sa tak akoby napojený na exteriérový priestor. To isté platí aj čo sa týka vertikálneho rozmeru budovy, kde sa jednotlivé priestory prepájajú a fungujú ako jeden celok. Pri tvorbe mi bola hlavnou inšpiráciou japonská záhrada a prírodná atmosféra, ku ktorej majú ľudia prirodzene pozitívny postoj. Preto som sa v mojej práci nesnažila o využitie tohto prvku len ako exteriérového elementu a o prepojenie s ním len za pomoci presklených plôch, či terás, ale snahou bolo tento prvok dostať do veľkej miery aj do samotného interiérového priestoru, kde sa tak stal hlavným akcentom. Preto aj návrh materiálových a farebných riešení sa nesie v duchu prírodných a surových materiálov bez výrazných farebných akcentov. Snažila som sa však navrhnúť takto „zelený“ interiér nenútene, aby nepôsobil pre užívateľov neprirodzene, či prehnane. V diplomovej práci som chcela využiť atraktívnu a rušnú polohu Starého mesta a vytvoriť pre budúcich uživateľov a obyvateľov čo najprirodzenejšie a najpríjemnejšie prostredie. Vytvoriť akési „útočisko“ a kľudovú zónu v danom rušnom a uponáhľanom mestskom uzly.


Priestor na vzdelávanie pre budúce generácie

Martin Bujňák

Studijní obor: Dizajn nábytku a interiéru

Název vysoké školy: Technická univerzita vo Zvolene

Práca predstavuje vlastný pohľad autora na interiér pre vzdelanie budúcich generácií. Cieľ práce pozostával z vybudovania testovacej triedy riešiteľskému kolektívu, ktorý bude pracovať v škole budúcnosti. Zámerom je testovať hybridnú realitu HoloLens od spoločnosti Microsoft, na účely vzdelania a skúmania jej vplyvu na uvoľnenie a zmenu  dispozície zariaďovacích prvkov. Výskum prebieha pod záštitou Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského a z dôvodu dobrej dostupnosti sme pristúpili k rozhodnutiu vybrať si dvojpodlažnú prístavbu, k prvému Súkromnému gymnáziu v Bratislave. Škola sa bude nachádzať na Bajkalskej ulici, ktorá je situovaná hneď pri hlavnej komunikácii.


Národopisné múzeum Spiša, Smižany - interiér

Anna Dulíková

Studijní obor: Architektúra a urbanizmus

Název vysoké školy: Slovenská technická univerzita v Bratislave

Rekonštrukcia a dostavba existujúcich priestorov Národopisného múzea v Smižanoch. Moderné riešenie s použitím materiálovej a prvkovej bázy folklóru a dobových artefaktov.


Hasičská zbrojnica Mikulov

Bc. Lenka Jablonská

Bc. Mária Kubinová

Studijní obor: Architektúra

Název vysoké školy: Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zadaním našej ateliérovej práce bolo riešenie hasičskej zbrojnice v meste Mikulov, ktoré sa nachádza v Jihomoravskom kraji Českej republiky. Mikulov je známy hlavne svojou dlhou tradíciou vinárstva, vďaka ktorej počas letných mesiacov ožíva a víta množstvo návštevníkov z celého sveta.


Rekonštrukcia priemyselného objektu pre vzdelávacie účely

Petra Jašicová

Studijní obor: Dizajn nábytku a interiéru

Název vysoké školy: Technická univerzita vo Zvolene

Rekonštrukcia priemyselného objektu na vzdelávací inštitút ponúka riešenie inšpiratívnych a reprezentatívnych priestorov, predovšetkým slúžiacich študentom, pedagógom, ostatným zamestnancom inštitútu a príležitostným návštevníkom komplexu.


Obchodný dom Baťa, Košice - interiér

Lucia Méderová

Studijní obor: Architektúra a urbanizmus

Název vysoké školy: Slovenská technická univerzita v Bratislave

Adaptácia budovy Bata na exponovanom mieste centra Košíc s detailným riešením verejne prístupných priestorov vstupnej haly, kaviarne a predajne obuvi.


Kúpeľný dom Machnáč, Trenčianske Teplice - interiér

Karolína Mináriková

Studijní obor: Architektúra a urbanizmus

Název vysoké školy: Slovenská technická univerzita v Bratislave

Architektonicky atraktívna a ťažká téma revitalizácie Kúpeľného domu Machnáč v Trenčianskych Tepliciach s adaptáciou na hotel s pridruženými službami. Riešenie je navrhnuté aj s architektonicky citlivou dostavbou. Detailne sú riešené verejné priestor recepcie, lobby, hotelových izieb a wellness.


Rekonštrukcia Gymnázia na Hubeného ulici v Bratislave - interiér

Mgr. art Nikoleta Rošková

Studijní obor: Interiérový dizajn

Název vysoké školy: Slovenská technická univerzita v Bratislave

Návrh poskytuje nový a inovatívny model riešenia interiéru v stredoškolskom zariadení. Pri navrhovaní interiéru sme sa zamerali na zmeny, ktoré si vyžaduje vývoj a prináša technologický pokrok a vytvárame funkčný, ucelený priestor v zmysle najnovších trendov. Nový koncept interiéru pôsobí vzdušne a čisto, do budovy vnáša prvky moderného dizajnu, ktoré priťahujú pozornosť a zároveň ponúkajú aj nové možnosti pre výchovno- vzdelávacie využitie. Špecifickým prvkom je štylizovaný strom, ktorý sa tiahne cez všetky podlažia a nepriamo podčiarkuje skutočnosť, že tak, ,,ako rastie, vyvíja sa a mení strom, rastú, vyvíjajú a menia sa aj deti“. Navrhovaný strom sa stáva symbolom úsilia školy o vzťah k prírode. Nosné stĺpy, ktoré po odstránení priľahlých priečok zostali vo vstupnej hale a tiahnu sa smerom hore, premieňame na estetický akcent prírody. Na jednotlivých podlažiach vytvárame okolo nich zóny, kde sa môžu študenti stretávať, vzdelávať a socializovať sa. Sú symbolom školy, ktorá vzdeláva pre život. Stavebné úpravy sprístupnia školu aj telesne znevýhodneným študentom a priestory sa stanú prístupné aj pre vozíčkarov.


IANO café&music

Vanda Smreková

Studijní obor: Dizajn nábytku a interiéru

Název vysoké školy: Technická univerzita vo Zvolene

Ateliérová práca 7. semestra na tému: “Miesto určuje funkciu, funkcia určuje čas, čas určuje pocit, pocit určuje miesto.


Firemná identita v architektúre interiéru: Chutno - pekáreň & bistro

Vanda Smreková

Studijní obor: Dizajn nábytku a interiéru

Název vysoké školy: Technická univerzita vo Zvolene

Firemná identita dáva značke smer, účel a význam a hovorí o jej individuálnej kvalite.


NSG - showroom

Natália Vajdečková

Studijní obor: Interiérový dizajn

Název vysoké školy: Slovenská technická univerzita v Bratislave

Rekonštrukcia a adaptácia opustenej priemyselnej haly na účel využitia priestorov pre nový showroom firmy Nowy Styl Group. Firma sa špecializuje v medzinárodnom kontexte na kancelársky nábytok, jeho predaj a distribúciu.