Vážení přátelé designu,

 

„Cena profesora Jindřicha Halabaly“ je každoročně udělována studentům vysokých škol v České a Slovenské republice nebo jiné zemi EU za nejlepší semestrální projekty v oblasti designu nábytku a interiéru. Tato Soutěž vznikla u příležitosti 100. výročí narození prof. Jindřicha Halabaly a její 16. ročník proběhne dle jejího statutu v Brně. Záštitu nad soutěží přebírá rektor Mendelovy univerzity v Brně, děkan LDF Mendelovy univerzity v Brně, primátor statutárního města Brna, Klastr českých nábytkářů a Národní centrum nábytkového designu.

Cílem výstavy je umožnit studentům z  vysokých a středních škol prezentovat své práce a tím srovnat výstupy v širším rozsahu. Také by měla napomoci mladším ročníkům ukázat různé přístupy k tvorbě jejich starších kolegů. 

Letošní ročník soutěže „Cena prof. Jindřicha Halabaly“ se uskuteční v Místodržitelském paláci v Brně v termínu od 23. 10. do  8.11. 2020. Výstava bude zahájena dne 4. 11. 2020 v 15 hodin vernisáží. Vernisáži bude předcházet odborné sympozium, které se bude konat 4. listopadu 2020 od 9 do 13 hodin.


CENA PROF. JINDŘICHA HALABALY 2020

PRIZE OF PROFESOR JINDRA HALABALA 2020


"The Prize of Professor Halabala" is awarded annually for the best semester projects of Czech, Slovak or students from other EU countries in the field of furniture and interior design. This competition was created in the occasion of 100th anniversary of the birth of Professor Jindrich Halabala. This year is the 16th year of the international competition held in Brno. Patronage over the competition takes Rector of the Mendel University in Brno, Dean of LDF Mendel University in Brno and the Cluster of Czech Furniture Manufacturers.

The main goal of the competition is to give students from different schools and universities an opportunity to present their work and compare it with other young designers.

This year's competition, "The Prize of Professor Halabala" will be held at the Governor's Palace (Moravian Gallery in Brno), in the period: October 23rd – November 8th, 2020. Opening ceremony starts on Friday, November 4th 2020 at 3 pm. There will be a symposium before the opening ceremony from 9am till 13pm on the 4th of November.

Pořádají/Organized by:

Ústav nábytku, designu a bydleníLesnická a dřevařská fakultaMendelova univerzita v Brně

Department of Furniture, Design and HabitatFaculty of Forestry and Wood TechnologyMendel Unviersity in Brno

Partneři výstavy/Sponsors:

LDF MENDELU 

Klastr českých nábytkářů, družstvo

Mendelova univerzita v Brně

   

Moravská Galerie

Národní centrum nábytkového designu,ops 

Brno

   
AČN ZF MENDELU  

 

Sponzoři výstavy:

  design ATAK s.r.o.   HANÁK NÁBYTEK, a.s.   Häfele
     
LE BON, s.r.o.

HON a.s.

ŠPINAR-software

     
TopSolid