Mezinárodní přehlídka studentských prací  -  Cena  profesora  Jindřicha  Halabaly

 

Mezinárodní přehlídka studentských prací  -  Cena  Profesora  Jindřicha  Halabaly V říjnu roku 2004 uspořádala Dřevařská fakulta Technické univerzity ve Zvolenu, katedra Designu nábytku a dřevařských výrobků společně s Dřevařským kongresem ZSVTS Zvolen 5. mezinárodní sympózium nazvané Nábytok 2004. Na tomto sympoziu byl slavnostně vyhlášen 1. ročník soutěže studentských prací „Cena profesora Jindřicha Halabaly“. Při vší úctě k celoživotnímu dílu této osobnosti česko-slovenského dřevařského školství byl při příležitosti 100 letého výročí Halabalova narození vypracován statut „Ceny profesora Jindřicha Halabaly“, který byl schválen vědeckou radou DFTU ve Zvoleni a vědeckou radou LDF Mendelovy univerzity v Brně.

 

Cena je udělována v kategorii:

Design nábytku - klauzurní práce

Design nábytku - závěrečné práce

Design interiéru - klauzurní práce

Design interiéru - závěrečné práce

Design nábytku a interiéru - kategorie střední školy

 

16. ročník soutěže proběhne dle jejího statutu v Brně. Záštitu nad soutěží přebírá rektor Mendelovy univerzity v Brně, děkan LDF Mendelovy univerzity v Brně a Klastr českých nábytkářů.

Soutěž je pod záštitou doc. Ing. Jiřího Taubera, Ph.D., (vedoucí Ústavu nábytku, designu a bydlení, LDF, Mendelovy univerzity v Brně), doc. akad. soch. René Baďury, (vedoucím Katedry designu nábytku a dřevařských výrobků, Dřevařská fakulta Technické univerzity ve Zvolenu) a synů Prof. Jindřicha Halabaly. Odborným garantem soutěže pro rok 2020 byl jmenován doc. Ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D. a kurátorem výstavy doc. Ing. Jiří Tauber, Ph.D.

K účasti budou přizvány školy vyučující produktový a interiérový design. V soutěži se hodnotí jen kompletní projekt, který musí být odevzdaný kurátorovi soutěže dle podmínek pro daný ročník.

Přihlášené práce budou hodnoceny odbornou porotou, kterou jmenuje děkan pořádající univerzity. Vyhodnocení soutěže bude probíhat ve dvou kolech. První kolo hodnocení proběhne na základě zaslaných elektronických podkladů odbornou porotou složenou ze zástupců jednotlivých škol a významných institucí v termínu 10. 9 - 25. 9. 2020. Studenti, jejichž práce budou kladně hodnoceny porotou v elektronickém hodnocení, budou následně vyzváni, aby v termínu mezi 15. 10. – 31. 10. 2020 dodali své práce k vystavení. Vybrané práce budou předvedeny veřejnosti v krásném prostředí Místodržitelského paláce v Brně, v termínu 5. 11. - 29. 11. 2020. Zde před zahájením výstavy proběhne druhé kolo hodnocení již za účasti odborné poroty. Výsledky soutěže v jednotlivých kategoriích, budou vyhlášeny předsedou komise na vernisáži dne 4. 11. 2020 v 15 hod.