V této sekci jsou uvedeny jednotlivé práce, jenž byly v prvním kole soutěže vyhodnoceny jako postupující.

Tyto práce se dále dělí do sekcí:

  • Vysoká škola

Design nábytku - klauzurní práce Design nábytku - závěrečné práce
 
 
Design interiéru - klauzurní práce
Design interiéru - závěrečné práce
 
 
  • Střední škola

Design nábytku a interiéru

 

 

 

Do druhého kola soutěže Cena prof. Jindřicha Halabaly postoupilo 67 prací.

Z důvodů aktuální situace se letošní ročník soutěže „Cena prof. Jindřicha Halabaly“ neuskuteční v Místodržitelském paláci v Brně jako obvykle. Zveřejnění prací, doprovodný program, symposium a slavnostní vyhlášení proběhne online formou. Online přenos bude volně dostupný široké veřejnosti. Bližší informace budeme aktuálně zveřejňovat.

 

Složení odborné poroty 1. kolo:

prof. ak. arch. Jiří Pelcl dr.h.c. - Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, ČR

prof. Ing. arch. akad. arch. Ivan Petelen, Ph.D. - FA Slovenská technická univerzita v Bratislavě, SR

prof. Ing. Tibor Uhrín, ArtD. - FU Technická univerzita v Košiciach, SR

prof. Ing. arch. Jiljí Šindlar CSc. - Fakulta stavební - Vysoké učení technické v Brně, ČR

doc. akad. soch. René Baďura - Technická univerzita ve Zvolenu, SR

doc. akad. soch. Ferdinand Chrenka - Vysoká škola výtvarných umění v Bratislavě, SR

doc. MgA. Martin Surman, ArtD. - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, ČR

doc. Ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D. - Mendelova univerzita v Brně, ČR

Mgr. art. Jana Potiron - Západočeská univerzita v Plzni, ČR

Mgr. et Ing. Vargová Kristína,PhD. - Súkromná škola umeleckého priemyslu Bratislava, SR

PhDr. Lenka Žižková - Design Cabinet CZ, ČR

Ing. Lucia Haraslínová, Ph.D. - Klastr českých nábytkářů, družstvo, ČR

PhDr. Dagmar Koudelková - Národní centrum nábytkového designu, ČR

Ing. Helena Prokopová - Cech čalouníků a dekoratérů, ČR

Ing. Viktor Sinajský - design ATAK, ČR

RNDr. Jiří Homolka - Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Volyně, ČR

Mgr. Václav Tichý - Střední škola tvorby a designu nábytku Liberec, ČR

Ing. arch. Mgr. Petra Gavura - Střední škola designu a módy Prostějov, ČR

Mgr. Marie Klesová - Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň, ČR

Ing. Bc. Olga Pastyříková - Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem, ČR

Ing. arch. Petr Coufal - Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, ČR