Vážení přátelé designu

 „Cena prof. Jindřicha Halabaly 2020“ se letos z důvodů pandemie COVID neuskutečnila klasickou formou v Místodržitelském paláci v Brně, ale byla nahrazena formou on-line přenosu. A to jak představení vybraných vítězných prací, tak i doprovodné odborné sympózium (viz program), které slavnostnímu vyhlášení výsledků soutěže předcházelo.

Sympozium, jenž se uskutečnilo 4. 11. 2020 od 9.00 hod, bylo vysíláno on-line přenosem. Přednášející a posluchači byli vzájemně porojeni pomocí platformy MS Taems. Na sympózium následně navázalo slavnostní vyhlášení výsledků.

  

Více informací o vyhlášení výsledků vám poskytne závěrečná  zpráva a také video se záznamem sympozia a vyhlášení výsledků.

The results of the student's competition – The Prize of Professor Halabala 2020

The 16th year of „The Prize of Professor Halabala 2020" unfortunately could not be held in a classic way in the Moravian Gallery in Brno due to the coronavirus pandemic. Even though the competitionstill happened – this year in the online form. All parts of the program such as presentation of awarded works but also Symposium with lectures from several experts in the field of design where held over the platform MS Teams.

The symposium happened on the of November 2020 from 9am. After the symposium there was a final presentation of awarded works.

More information in the FINAL REPORT and VIDEO from the competition (only in czech language).

 

Pořádají/Organized by:

Ústav nábytku, designu a bydleníLesnická a dřevařská fakultaMendelova univerzita v Brně

Department of Furniture, Design and HabitatFaculty of Forestry and Wood TechnologyMendel Unviersity in Brno

Partneři výstavy/Sponsors:

LDF MENDELU 

Klastr českých nábytkářů, družstvo

Mendelova univerzita v Brně

   

Moravská Galerie

Národní centrum nábytkového designu,ops 

Brno

   
AČN ZF MENDELU  Salzburg University of Applied Sciences

 

Sponzoři výstavy:

  design ATAK s.r.o. Häfele  HON a.s.
     
ŠPINAR-software

TopSolid

 

     

Soutěž se uskutečnila za podpory statutárního města Brna.