Mezinárodní studentské soutěže Cena profesora Jindřicha Halabaly se můžou zúčastnit studenti středních a vysokých škol v rámci Evropské unie, studující nábytkářské a designérské studijní obory zaměřené na design nábytku a interiéru. Projekt přihlašuje student se souhlasem školy. Každý student může přihlásit maximálně dvě práce.

Práce bude možné přihlásit v termínu od 1. června 2020 do 31. července 2020.

Pro přihlášení bude zapotřebí úplné vyplnění daného formuláře. Ve formuláři bude požadováno:

  • Uvedení jména, příjmení a kontaktních údajů
  • Vyplnění Informací o práci: název práce, vedoucí pedagog, kategorie práce, forma odevzdání a stručný popis díla.
  • Dále bude požadováno vložení minimálně tří a maximálně pěti grafických souborů (obrázky *.jpg, *.bmp, *.tif, *.png, *.gif). nejvyšší velikost nahrávaného souboru je 1 MB. Název souboru musí korespondovat s názvem Vaší práce.

Vložený text přihlášené práce neprojde jazykovou korekcí, proto prosím věnujte textové části v přihlášce dostatečnou pozornost.


The competition “The Prize of Professor Halabala” can be attended by the students of high schools and universities in field of furniture and interior design in the framework of the European Union (and/or other countries). The projects in maximum of two can be submitted by student with the approval of the school/university.

The deadline for submission of works is until the 31st July 2020.

For the submission and application form has to be filled in.

It is required to fill in:

  • your name, surname and contact details
  • Fill in the information about your work, the title of the work, the supervising teacher, category of the work, the form of submission (prototype/poster) and brief description of the work
  • You will be required to insert a minimum of three and maximum of five graphic files (images *.jpg, *.bmp, *.tif, *.png, *.gif). The highest size of the uploaded file is 1 MB. The uploaded file name must correspond with the name of your work.