KON RAO


Oleksandra Bakushina

Studijní obor: dizajn

Název vysoké školy: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Vedoucí pedagog: doc. Ferdinand Chrenka, akad. soch.

Zámerom mojej bakalárskej práce bolo uchopiť tému hudobného nástroja. Vo svojom rešerši som upriamila pozornosť na človeka a jeho vzťah k hudbe a ako na ľudské telo vplývajú vibrácie a harmónia v podobe melódie.

Hudba sprevádza človeka od nepamäti a je jeho prirodzenou súčasťou. Naprieč storočiami bol skupinou „vyvolených“ jednotlivcov, ktorý dokážu ovládať hudobný nástroj, postupne vytrhnutý z hudobného procesu. Ich jediný kontakt s ňou sa obmedzil iba na stlačenie tlačidla „play“. Preto som sa rozhodla vrátiť k prapôvodu zvuku a hľadala som inšpiráciu v prírode. S cieľom v človeku opätovne vzbudiť záujem o hudbu a harmóniu, ktorú je schopný vytvárať ktokoľvek, som vychádzala z pôvodných afrických a peruánskych prírodných nástrojov tzv. „Rain Stick“ a „Tunderdrum“, ktoré som znásobovala alebo zväčšovala.

Výstupom bakalárskej práce je kolekcia dvoch hudobných nástrojov, ktoré svojou mierkou aktivujú celé telo človeka vďaka čomu dokáže intenzívnejšie vnímať vibrácie, a tým sa zosilní zážitok z hudby. Kon a Rao sú peruánsky bohovia dažďa a hromu, vody a blesku, pokoja a zmätku. Hoci pochádzajú z rovnakého zdroja vzájomne si konkurujú. Túto vzácnu rovnováhu protikladov som zachytila vo vzťahu zvuku a formy. Prostredníctvom kruhu, ako symbolu návratu k pôvodu a prirodzenosti sú oba nástroje prepojené a intuitívnym krúživým pohybom vo vertikálnej alebo horizontálnej osi sa zároveň líši ich zvuk – dážď a hrom. Intenzita a melódia je pritom priamo naviazaná na pohy b člove ka.

Na realizáciu som použila drevo, materiál, ktorý prirodzene vedie zvuk a podporuje ideu návratu od digitálneho k analógovemu zvuku. Navonok jednoduchá konštrukcia v sebe ukrýva mechanizmus, ktorý podnecuje zvedavosť a motivuje k hraniu.

Výsledkom bakalárskej práce je vytvorenie jedinečných zvukových telies, ktoré svojou mierkou a zvukom dokážu človeka ohromiť a pohltiť a ich používaním ho priviesť späť k svojmu pôvodu a prírode.

 


Svietidlo Livello


Andrea Bišťanová

Studijní obor: Industrial Dizajn

Název vysoké školy: Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava

Vedoucí pedagog: doc. Ferdinand Chrenka, akad. soch.

Obsahom diplomovej práce je spracovanie tematiky osvetlenia z hľadiska prepojenia svetla, pohybu a tekutosti. Tieto faktory podnietili vývoj dizajnu svietidiel, ktorých dominantou nie je len funkčnosť, ale aj pozitívny vplyv na psychiku človeka. Jedinečná kombinácia svetla, pohybu a tekutosti má na užívateľa upokojujúci efekt. Zo spotrebiteľa produktu sa stáva pozorovateľ a nehybný priestor sa premieňa na dynamický dej. Práca sa zaoberá aj úlohou svetla v architektúre. Rozvíja tiež technickú stránku osvetlenia z hľadiska hlavných parametrov a zdrojov svetla. V neposlednom rade sa zameriava aj na špecifikáciu materiálov, z ktorých sú svietidlá vyrábané. Práca skúma aj psychologické aspekty, na ktoré je pri produktovom dizajne potrebné prihliadať. Základným prvkom je sklenená banka plnená glycerínom. Tá pri nasvietení a otáčaní vytvára požadovaný efekt - teda vtiahnutie pozorovateľa do určitého prítomného deja. Vertikálna poloha na stene sa ukázala ako najpravdepodobnejšia cesta, ktorá zachová tento dej, a zároveň zabezpečí, aby bola sklenená časť vhodne upevnená a jednoducho ovládaná. Hlavným prvkom, ktorý bolo treba vyriešiť, bola samotná konštrukcia. Bolo dôležité prihliadať na možné použiteľné typy zapájania s cieľom vyžiariť minimálne 200 - 300 lumenov s farebnou teplotou 5000 až 6000 K a s možnosťou znižovania intenzity svetla, pričom bolo potrebné počítať s určitou stratou pri prechode svetla cez ochrannú vrstvu a sklo. Konštrukcia bola postupne navrhnutá tak, aby bola kompatibilná s potrebným technickým príslušenstvom. Ďalej bolo potrebné riešiť aretáciu otáčania ramena. Najdôležitejším prvkom bola koncová súčiastka otočného ramena, ktorá ukrýva svetelný zdroj a zároveň drží celú sklenenú časť s váhou približne 2100 g. Potrebné bolo tiež prihliada ť na mo žnosti výroby, ale samozrejme aj na čo najjednoduchší spôsob montáže pre užívateľa svietidla. Koncové rameno sa preto delí na dve polovice spolu so svetelným zdrojom a po vložení banky sa spája do jedného celku. Rozmery sú tu optimalizované podľa LED príslušenstva. Dôležitá je tiež výplň medzi sklenenou bankou a kovovou konštrukciou. Táto súčiastka zabezpečuje difúziu LED a ich ochranu pred mechanickým poškodením ako aj ochranu sklenenej banky, ktorá je v tomto bode uchytená. Je vyrobená procesom 3D tlače z transparentného filamentu.  Cielovou skupinou produktu je prvotne mestský človeka v jeho intímnom prostredí, ktorý v rýchlom rytme každodenných povinností, vzdialený od prírodných dejov často nachádza moment zastavenia len v digitálnom svete. Aj preto som sa snažila produktu zachovať viac analógový a mechanický charakter. Svietidlo však do budúcna predpokladá aj širšie využitie vo verejných priestoroch (hotely, inštitúcie, foyer, ...). V prípade prispôsobenia technológie podmienkam s vysokou vlhkosťou prostredia, je možné svietidlo umiestniť napríklad aj do relaxačných zón wellness priestorov, sauny a pod.  V záverečnej fáze som sa rozhodla aj pre realizovanie malého svietidla na čítanie, ktoré nevytvára pretekavý dej, ale je tiež plnený kvapalinou. Vzniká tak malá kvapôčka, ktorá do istej miery vytvára funkciu lupy.


Bordo Chair


Maxmilián Blšták

Studijní obor: Průmyslový design

Název vysoké školy: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Vedoucí pedagog: MgA. Matin Surman

Křeslo Bordo vzniklo ve spolupráci se společností Rim, jenž požadovala návrh křesla typu softseating, s variabilní podnoží, určené do veřejných prostor. Křeslo se vyznačuje čistými liniemi a jednoduchým tvarem, nestrhává na sebe veškerou pozornost a s interiérem by mělo splynout. Zajímavým detailem je boční linie, která křeslo dělá opticky užší a zároveň dovoluje kombinovat více druhů čalounění. Křesla se dají sestavit například kolem konferenčního stolku, čímž vznikne odpočinková zóna, kde lze znova načerpat energii.


you can also sit comfortably


Michael Brenndörfer, Jakob Dornhofer, Moritz Lechner

Studijní obor: Forest Products Technology & Timber Construction

Název vysoké školy: Salzburg University of Applied Sciences

Vedoucí pedagog: Ulrike Szigeti

Our unique furniture Project started its life as a marketing concept at the University of applied sciences in Kuchl, Austria. We want to present the traditional handcrafted product in a new light. We take old, used wine barrel to create new and comfortable furniture. Due to the fact that we come from a region were wine is part of the local culture, we decided to specialize on the craftsmanship of cooper. We habe created a range of products including a coffee table and accessories like wine holder. During the design process we came up with the combination of dark red-brown barrel staves and bright light brown maple wood. This results in this unique, solitary and modern-looking chair.


Návrh stolového nábytku bez kovových a lepených spojů.


Lukáš Bujok

Studijní obor: Dřevařské inženýrství

Název vysoké školy: Mendelova univerzita v Brně

Vedoucí pedagog: doc. Ing. Jiří Tauber, Ph.D.

Jedná se o prototyp rozebiratelného konferenčního stolku, jehož konstrukce neobsahuje žádné kovové ani lepené spoje. Pro spojení konstrukce byly použity dva rozebíratelné truhlářské spoje. Stolek byl navrhnut tak, aby byla jeho montáž/demontáž co nejjednodušší a nebylo zapotřebí nářadí. Konstrukce se skládá celkově z pěti různých dílů. Celková konstrukce stolku působí jednoduchým a jedinečným vzhledem, což má za následek i kartáčovaný povrch upravený tvrdo-voskovým olejem s odstínem medu. Jako materiál byla použita smrková spárovka a smrkové hranolky.


The Glide Desk


Jack Cavanagh

Studijní obor: Furniture Design and Manufacture

Název vysoké školy: GMIT Letterfrack

Vedoucí pedagog: David Larkin and Anthony Clare

The Glide desk is a innovative designed piece made from Irish oak. While its hand-shaped legs add an organic aspect to the piece, the black stain applied to the legs allow it to be both modern and sophisticated. Through its design, the Glide desk is both a representation of its materials natural origin and innovative functionality. Please attach a photo or visualization of the entries. A minimum of three and maximum of five image. Sizes up to 1MB for single file, images name by name works.


Chenille sofa


Lucie Černochová

Studijní obor: Design nábytku

Název vysoké školy: Mendelova univerzita v Brně

Vedoucí pedagog: doc. Ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D., Ing. arch. Martin Kovařík, Ph.D.

Sedačka nesoucí název Chenille, vznikla inspirací housenky, konkrétněji z jejího členitého tvaru těla. Jedná se o dvojmístnou sedačku, která je díky svému modernímu designu určena spíše do prostoru. Nohy a podstava jsou zhotoveny z masivního dřeva, stejně jako odkládací plocha v nižší loketní opěrce, která zastává funkci malého stolku.


Dětská rostoucí židle Ria


Lucie Černochová

Studijní obor: Design nábytku

Název vysoké školy: Mendelova univerzita v Brně

Vedoucí pedagog: doc. Ing. Jiří Tauber, Ph.D.

Židle Ria roste s dítětem. Je vyrobena tak, aby bylo zajištěno pohodlné sezení u stolů různé výšky. Je tedy vhodná nejen jako jídelní židlička, ale také jako židle k psacímu stolu. Splňuje všechna povinná kritéria pro bezpečný nábytek, je konstrukčně stabilní, pevná a plně funkční.


Tensegrity chair


Natálie Česláková

Studijní obor: Design

Název vysoké školy: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Vedoucí pedagog: doc. Mgr. Miroslav Debnár

Táto prace vznikla na základě spolupráce katedry designu s ateliérem architektonické tvorby. Gro celé židle je v tom, že je inspirovaná arch. systémem zvaným tensegrity. Stavba struktúry za pomocí tahu a napětí. Skláda se z více častí, které jsou spojené nerezovými lankami, které tyto části mění v kompaktní objekt. Chtěla jsem ukázat nový způsob možnosti konstrukce nábytku, avšak jsem se snažila zachovat klasický vzhled židlí ovšem se silným zaměřením na detail. Vychází z ergonomických předpisú a unese 110 kg vážícího člověka (vetší zátež jsem nezkoušela). Materiál: všechny kovové části jsou nerezové, dřevo je jasanová dýha.


Rexta


Filip Dočkal

Studijní obor: Design nábytku

Název vysoké školy: Mendelova univerzita v Brně

Vedoucí pedagog: Ing.Milan Šimek, Ph.D.

Rexta je modulární nábytkový prvek vyrobený z překližky, který je založen na stavebnicovém systému. Spojováním a vrstvením jednotlivých prvků lze vytvořit sestavy, které mají ve výsledku velice pestré využití. Rexta může sloužit například jako samostatná stolička, konferenční stolek, botník, regál, policová stěna, lavice, pracovní plocha, pult nebo třeba noční stolek, přičemž využití nalezne téměř kdekoliv. Díky rozebiratelnému spoji je možné produkt během minuty složit či rozložit, tudíž lze Rextu snadno přenést nebo uskladnit, čímž naplňuje specifika "nomádského" nábytku. Vzhledem k použitému materiálu má prvek vysokou nosnost a kterákoliv jeho část může b&yacut e;t jednoduše nahrazena částí novou, dojde-li k poškození, což znamená dlouhou životnost produktu.


Víceúčelová komoda


Lukáš Dvorský

Studijní obor: Design nábytku

Název vysoké školy: Mendelova univerzita v Brně

Vedoucí pedagog: Ing. Milan Šimek, Ph.D.

Víceúčelová komoda s funkcemi pracovního stolu a otevřeného úložného prostoru. Jedná se o demontovatelný modulový systém, který lze funkčně i rozměrově sestavit do sestavy dle potřeb zákazníka. Materiál: kovové profily a spárovka.


The Chair


Paige Erno

Studijní obor: Interior Design and Fine Arts

Název vysoké školy: Louisiana State University

Vedoucí pedagog: Paul Callahan

From the curve of the back to the grid-like frame, the chair resonates the architecture and framework of the Contemporary Arts Center, a historical building that serves as the focus of my senior thesis. The upholstery uniquely ties the chair and the space together with its bold and bright grid pattern and reveals a new and an aesthetically pleasing way of incorporating primary colors into furniture. The overall design alludes to the timeless designs of the Bauhaus and the mid-century modern era and can be placed in several modern interior environments.


Design a konstrukce humidoru


Václav Chloupek

Studijní obor: Nábytkové inženýrství

Název vysoké školy: Mendelova univerzita v Brně

Vedoucí pedagog: Ing. arch. Martin Kovařík, Ph.D.

Práce je zaměřena na návrh a výrobu prototypu stolního humidoru pro dlouhodobé uložení doutníků. Návrh vychází z historických aspektů, vlastností doutníků a požadavků, které jsou kladeny na jejich správné uskladnění – především udržení konstantní vlhkosti 72% při pokojové teplotě cca 21°C. Na základě obecných poznatků a porovnávání vlastností jednotlivých materiálů bylo navrženo nové dřevo pro vyložení vnitřního prostoru humidoru, které splňuje požadavky na kvalitu, je v našich zeměpisných podmínkách běžnější a rovněž je cenově dostupnější. Tímto materiálem je olše šedá (Alnus incana) - nahrazuje tradičně vy už&iacu te;vaný španělský cedr (Cedrela odorata).

Nový materiál se týká i konstrukce úložného systému, který je nyní navržen z umělého kamene LG HI-MACS bílé barvy. Tento materiál svými vlastnostmi vyhovuje pro použití v humidoru (nereaguje na vzdušnou vlhkost, je zdravotně nezávadný a inertní vůči plísním) a elegantně dotváří matný design humidoru, jakožto úložného prostoru pro luxusnější zboží.

Jedná se o box s proskleným víkem, které umožní prezentaci doutníků. Ve víku je rovněž umístěn elegantní pružinový vlhkoměr, který umožňuje kontrolovat vlhkost uvnitř humidoru. Šikmina v přední části víka je určena pro nápis či logo (potisk, gravírování...), které bude dodávat humidoru jedinečnost a jeho majiteli možnost volby výledného designu...

Na prototypu jsou precizně zpracovány detaily, které dodávájí výslednému výrobku eleganci, která je nutná pro uložení takového typu zboží, jako jsou právě doutníky.


Solacera Una


Simona Janků

Studijní obor: Multimedia a design - Průmyslový design

Název vysoké školy: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Vedoucí pedagog: MgA. Martin Surman, ArtD.

Svítidlo Solacera Una je opatřeno inovativní technologií automatické změny jasu a chromatičnosti v závislosti na denní době, která respektuje lidský biorytmus a nenarušuje proces tvorby melatoninu. Svítidlo mění svou barvu od teplé bílé v ranních hodinách do studené bílé v pravé poledne, poté se opět postupně vrací k teplé bílé ve večerních hodinách. Současně každé svítidlo v místnosti individuálně mění svůj jas podle množství dopadajícího slunečního světla, čímž se místnost stává rovnoměrně osvětlenou. Minimalistické tvarosloví svítidla je vhodné jako alternativa klasických zářivek jak do obytných prostor, tak i do ško l, před náškových sálů nebo kanceláří. Koncové části difuzoru se zvedají směrem ke stropu, čímž osvětlí místnost i do stran a nevytváří ostré stíny.


Set konferenčních stolků


Nikola Jelínková

Studijní obor: Nábytek

Název vysoké školy: Mendelova univerzita v Brně

Vedoucí pedagog: Ing. Milan Šimek, Ph.D.

Set tří konferenčních stolků, jež jsou demontovatelné a lze je libovolně kombinovat. Konstrukce je vyrobena z kovových profilů a dýhovaného dřevokompozitního materiálu. Spoje jsou doplněny o neodymové magnety, jež zajišťuji vyšší užitné vlastnosti výrobku.


anna


Katarína Jurčišinová

Studijní obor: Industrial dizajn

Název vysoké školy: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Vedoucí pedagog: doc. Ferdinand Chrenka, akad. soch.

Anna je variabilná detská jedálenská stolička . Práca predstavuje pohľad na nábytok, ktorý okrem viac účelového využitia prináša do detských izieb hravosť. Produkt reaguje na rastúci trend spotrebného života kde rodič pre dieťa nakúpi viac nábytku ako reálne využije. Multifunkčný nábytok je teda šetrný aj k životnému prostrediu a učí dieťa ekologickému mysleniu.

Anna sa skladá z dvoch hlavných častí, ktoré pri manipulácii menia svoje využitie. Jednou z nich je funkcia kresielka a detského stolíka na hranie. Vznikne po odpojení hornej časti jedálenskej stoličky uvoľnením textílneho popruhu, kde sa tak detská jedálenská stolička premení na spomínané časti.

Ďalším využitím stoličky Anny je montessori učiaca veža, ktorá vznikne po odobratí dosky určenej na sedenie a taktiež opierky. Veža je navrhnutá podľa Dieťa má tak priestor na aktivity pri kuchynskej linke. Guľatiny, ktoré spájajú jednotlivé časti detskej jedálenskej stoličky vytvárajú bezpečnostné zábradlie, ktoré zabráni vypadnutiu dieťaťa z učiacej veže ale taktiež slúžia ako pomocné schodíky, pomocou, ktorých dieťa vylezie na vežu bez pomoci rodiča.


Ready Made


Diana Juríková

Studijní obor: dizajn nábytku a interiéru

Název vysoké školy: Technická univerzita vo Zvolene

Vedoucí pedagog: doc. Mgr. art. Marián Ihring, ArtD.

Séria nábytkových prvkov Ready made je vytvorená na základe zmyselne pozbieraných nechcených vecí zo zberných dvorov a šrotovísk. Znaky opotrebovania a nepoužiteľnosti sú charakteristické pre moju tvorbu. Našla som predmetom nové uplatnenie a zmysel, ktorý ich z obyčajného odpadu pozdvihol na nový funkčný a plnohodnotný produkt. Hlavným cieľom môjich návrhov ready made nie je len osloviť vzhľadom, ale aj emóciou, ktorú v nás daný objekt vyvolá. Nájdené prvky sú zachované čo v najoriginálnejšom prevedení, lebo každý jeden má svoj životný príbeh. Objekty v sebe nesú myšlienku vrátenia stratenej hodnoty starým veciam a vdýchnutia im nového významu.


POLOHOVACÍ KŘESLO FRYDRICH


Aneta Kábelová

Studijní obor: Design nábytku

Název vysoké školy: Mendelova univerzita v Brně

Vedoucí pedagog: Ing. arch. Martin Kovařík, Ph.D.

Polohovací křeslo FRYDRICH bylo navrženo na základě zadání mé diplomové práce - Design sedacího čalouněného prvku do bytového interiéru. Křeslo je polohovací a vychází z principů tzv. Morrisovských křesel. Polohování je manuální, takže uživatel musí při změně polohy z křesla vstát, nadzvednout sedák a posunout ho do zvolené polohy. Ty jsou celkem 4 - 90°, 97°, 103° a 110°. Kostra je vyrobena z masivního dubu a sedák s opěrákem je očalouněn řezanou vlnou tmavě šedé barvy.


PLEX


Veronika Kaláčová

Studijní obor: Design nábytku

Název vysoké školy: Mendelova univerzita v Brně

Vedoucí pedagog: MgA. Petr Novague

Jedná se o extravagantní kolekci šperků. Šperky jsou vyrobeny ze dřeva a inspirovány geometrií. Celá kolekce se skládá z 6 kusů.


Beleaf


Šimon Kern

Studijní obor: Design Interiéru

Název vysoké školy: FUD UJEP

Vedoucí pedagog: Prof akad. arch Jan Fišer

Stolička navrhnutá ako reakcia na súčasný trend výroby nekonečného množstva nábytku z plastu. Výskum a vývoj nového materiálu, ktorým by sa dal plast nahradiť. Stolička Beleaf je vyrobená zo zmesi opadaného lístia z ulíc, ktoré končí na skládkach, a bio živice. Myšlienkou bolo preniesť kolobeh prírody do kolobehu nábytku. Stolička sa skladá z kostry z oceľocej trúbky - kmeň a konáre stromu - ktorá vydrží po generácie, a z lístia, ktoré sa každým rokom obmieňa - lístie. Na jeseň nazbierame nové lístie a vylsujeme nový sedák. Starý rok používaný sedák rozmrvíme a pohnojíme ním náš strom. Týmto dosiahneme uzavretý kolobeh a zároveň ne bdue l&i acute;stie končiť na skládke kde iba hnije, nakoľko nemá iné využitie. Beleaf in Nature, Nature is Future.


Design sedacího nábytku - židle STAIR


Andrej Kmeť

Studijní obor: Průmyslový design

Název vysoké školy: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Vedoucí pedagog: doc. MgA. Martin Surman, ArtD.

STAIR je interiérová stolička určená na krátkodobé sedenie do súkromných ale aj verejných priestorov. Vznikla ako diplomová práca v spolupráci so slovenským výrobcom nábytku z dubového masívu - v.d.Javorina. Ústredným motívom celého návrhu je stupňovité operadlo, ktoré však z vnútornej strany vytvára ucelenú plochu pre opretie. V rámci operadla sú priznané prechody medzi smermi vlákna dreva a jeho napájania na laketníky a zadné nohy. Drevená konštrukcia je doplnená o čalúnené sedadlo. Napriek masívnemu drevu STAIR pôsobí veľmi ľahko a elegantne.


Ja a môj pes – sadni a hraj sa!


Michal Knapek

Studijní obor: Dizajn nábytku a interiéru

Název vysoké školy: Technická univerzita vo Zvolene

Vedoucí pedagog: Mgr. Elena Farkašová, ArtD.

Zvierací mobiliár je inšpirovaný reálnym spolužitím človeka a psa v interiéri. Nábytok podporuje fyzický kontakt majiteľa so psom. Rovnako však vyjadruje emócie, ktoré sú pre takýto kontakt typické, napríklad vyskakovanie prednými labami na nábytok, radostné vrtenie alebo zakutanie sa do majiteľa. Vďaka tomu produkt nie je závislý na existencii živého zvieraťa pretože sám sa stáva zvieraťom v interiéri.


Esagono


Aneta Kopečná

Studijní obor: Tvorba a výroba nábytku

Název vysoké školy: Mendelova univerzita v Brně

Vedoucí pedagog: doc. Ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D.

Jedná se o sedací nábytek určený pro odpočivnou případně krátkodobou pracovní činnost. Prototypy byly vyrobeny v kombinaci dřev olše s dubem a jasanu s jilmem. Byla vytvořena grafika, která se následně technikou vypalování do dřeva aplikovala na jednu ze stoliček.


Water Way


Ludmila Kotlandová

Studijní obor: Výroba a tvorba nábytku

Název vysoké školy: Mendelova univerzita v Brně

Vedoucí pedagog: doc. Ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D.

Konferenční stolek má připomínat vodní hladinu, která stéká do jedné nohy. Stolek je vytvořen v masivního dřeva (jasanu) a epoxidové pryskyřice, která je probarvena modrým pigmentem. Díky různým výškám kostek z masivu je barevná sytost epoxidové pryskyřice rozdílná a efekt velice zajímavý.


Set světelných objektů


Lucie Koudelková

Studijní obor: Průmyslový design

Název vysoké školy: České vysoké učení technické v Praze

Vedoucí pedagog: Prof. akad. arch Jan Fišer

Má diplomová práce setu světelných objektů se zabývá primárně světelnými zdroji a jejich možném využití v domácnostech. Objekty mají svému potencionálnímu zákazníkovi nabídnout oproti běžným svítidlům nejen estetický zevnějšek, ale stávají se objektem, který může se svým majitelem komunikovat přes mobilní aplikaci. Po naprogramování skrze elektronickou platformu Arduino, mohou světla reagovat na různé podněty, například na požadavek změny barvy světla a jeho intenzity, příchozí zprávu na sociálních sítích, na hudbu, na intenzitu venkovního světla, či mnoho dalších. Díky použitému materiálu pro konstrukci svítidel, kterým je akrylátové sklo, se jednotlivá žebra stávají vodičem světla a utvářejí tak světélkující vnější schránku objektů. Inspirací k tomuto efektu mi byl přírodní jev zvaný bioluminiscence. Pro živočichy, kteří tuto chemickou reakci, při které vzniká světlo, využívají, se jedná o nezbytný nástroj ke komunikaci. Mezi těmito živočichy a světelnými objekty vidím určitou paralelu. Stejně jako tvorové žijící v hlubinách temných oceánů, tak i set světelných objektů pomocí světla (díky prosvětlení žeber), komunikuje určitým způsobem se svým okolím. Svítidla kromě možných programovatelných barevných variací, fungují také jako klasický zdroj světla (obsahují objímku na klasickou žárovku).


Návrh jídelního stolu


Dominik Kunst

Studijní obor: Tvorba a výroba nábytku

Název vysoké školy: Mendelova univerzita v Brně

Vedoucí pedagog: doc. Ing. Jiří Tauber, Ph.D.

Jídelní stůl pro dvě osoby z masivního dřeva využívající odpadní materiál vzniklý při zpracování žuly a mramoru. Rozměry respektují ergonomické požadavky při stolování. Přímé linie a absence lubů vytváří nevšední a jednoduchý vzhled a odlehčenou konstrukci. Nevšední konstrukce, ve které nejsou použity žádné kovové prvky, je tvořena za pomoci nejjednoduššího konstrukčního spoje (lepení na tupo). Stolová deska je inspirována designovými kuchyňskými prkénky se svisle orientovanými hranolky, doplněná mramorovými kostičkami, vytvářejícími atraktivní plochu. Volbou vzoru, barevnosti a rozmístěním kamene, lze stůl přizpůsobit jak&e acute;mu koliv interiéru, osobnosti a navodit požadovanou atmosféru. Spojení teplého, matného a "měkkého" dřeva se studeným, lesklým a tvrdým kamenem vytváří unikátní, energické a velmi příjemné prostředí pro stolování.


Kôš na prádlo


Radovan Labaš

Studijní obor: Dizajn

Název vysoké školy: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Vedoucí pedagog: doc . Mgr. Miroslav Debnár

Mojou snahou bolo navrhnúť kôš na prádlo ktorý by svojím prevedením nemusel byť skrytý v práčovni alebo v kúpeľni a spĺňal by všetky estetické a funkčné kritéria aby sa mohol objaviť v ktorom kolvek interiéry a nepôsobil v ňom rušivo. Nakoľko prevedenie ako po materiálovej stránke tak aj mechanickej spĺňa všetky kritériá, aby mohol zaujať miesto v moderných interiéroch. Pomocou koliesok je jednoducho prenosný a svojím dizajnom nenaruší priestor v ktorom sa ocitne. Je rozdelený na tri priečinky čo umožňuje delenie prádla priamo v ňom a pomocou textylných gúm je vkladanie a vyberanie prádla veľmi jednoduché a zároveň prádlo je dostatočne vetrané .


Minimalistické bývanie pre jedného človeka s pôdorysom 2x2m


Radovan Labaš

Studijní obor: Dizajn

Název vysoké školy: Vysoká škola výtvarných umení Bratislava

Vedoucí pedagog: doc . Mgr. Miroslav Debnár

Jedná sa o moju bakalársku prácu s témou bývania pre mladého nezadaného človeka s pôdorysom 2x2m. V tomto malom domčeka sa nachádza kuchynka, jedálenský stôl, šatník, kúpelna, toaleta, sprcha, umývadlo a posteľ s knižnicou.


Návrh nábytkového prvku do dětského pokoje


Michaela Lepková

Studijní obor: Nábytek

Název vysoké školy: Mendelova univerzita v Brně

Vedoucí pedagog: doc. Ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D.

Návrh nábytkového prvku do dětského pokoje, který zahrnuje dětský hrací stolek se stoličkou.


Křeslo a podnožka Contrast N°1


Ludmila Lukášková

Studijní obor: Tvorba a výroba nábytku

Název vysoké školy: Mendelova univerzita v Brně

Vedoucí pedagog: doc. Ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D.

Křeslo a podnožka Contrast N°1 je kombinací kovu a překližky. Tvarová překližka zhotovená z bukových dýh od firmy TON, je dokončena tvrdým voskovým olejem, který zvýrazňuje kresbu dřeva a je ekologický k životnímu prostředí. Kovová konstrukce křesla a podnožky byla svařena z kovových profilů a dokončena zapékací práškovou barvou Komaxit (RAL 9005). Křeslo i podnožka by se dobře vyjímaly ve velkém a čistém interiéru, kde by vyniklo spojení oblého sedáku a hranaté kovové konstrukce.


Lucio Lowryo


Ernest Marko

Studijní obor: Industrialny dizajn

Název vysoké školy: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Vedoucí pedagog: Doc. Ferdinand Chrenka

Funkčné prototypy 2 gramofonov, ktoré su navrhnuté tak, aby obohatili estetiku interiéru a zaroveň ho aj príjemne rozohrali.

Vyberané kvalitné materialy, ktoré sú obrábané vysoko presnymi technológiami, dodávajú gramofónom kvalitu zvuku a eleganciu.


Uriel - solitérní svítidlo z křišťálu


Vojtěch Mitura

Studijní obor: Průmyslový design

Název vysoké školy: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Vedoucí pedagog: doc. MgA. Martin Surman, ArtD.

Interiérové solitérní svítidlo Uriel čerpá hlavní inspiraci v zemích Blízkého východu. Svým provedením vyjadřuje nejen propojení odlišných náboženství, ale poukazuje na naši vnitřní lidskou krásu v podobě křišťálových ověsů. Ty symbolizují právě naše vnitřní klenoty, skryté v našich nitrech, bez rozdílu víry nebo kultury. Svítidlo svým intimnějším charakterem je vhodné především do interiérových obývacích pokojů a prostor. Vhodné je ovšem také do veřejných kaváren a sálů. Dílo vzniklo ve spolupráci se společností Preciosa - Lustry, a.s.


Interiérové svítidlo Lucem Separat


Klára Němečková

Studijní obor: Průmyslový design

Název vysoké školy: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Vedoucí pedagog: doc. MgA. Martin Surman, ArtD.

Ambientní závěsné interiérové svítidlo bylo realizováno ve spolupráci s firmou PRECIOSA LUSTRY a.s. jako praktický výstup bakalářské práce. Svítidlo využívá lomu světla v hraně skleněných dílů, který je zdůrazněn použitím brusu. Barvu světla je možné nastavit tak, aby korespondovala s denní dobou, intenzita je rovněž nastavitelná.


Návrh nábytku s využitím 3D tisku


Jana Nováková

Studijní obor: Tvorba a výroba nábytku

Název vysoké školy: Mendelova univerzita v Brně

Vedoucí pedagog: doc. Ing. Jiří Tauber, Ph.D.

Lampa ve spojení s odkládacím prvkem tzv. "němým sluhou". Stínidlo lampy bylo vyrobeno pomocí 3D tisku. Odkládací části jsou vytvořeny z bukového dřeva, podstavu tvoří také buk ve kterém je umístěno kovový zatěžkávací prvek, nosná středová tyč je taktéž z kovu.


Stůl do komunitní kavárny


Barbara Rájová

Studijní obor: Tvorba a výroba nábytku

Název vysoké školy: Mendelova univerzita v Brně

Vedoucí pedagog: Ing. Milan Šimek, Ph.D.

Multifunkční stoly byly navrženy v rámci obnovy interiéru komunitní kavárny v Pardubicích. Tento design vznikl dle požadavků uživatelů: ke komunitní práci, k ukládání materiálu a drobných předmětů, k příležitostnému pití kávy či občerstvení. Zvoleným materiálem pro výrobu je vodovzdorná překližka.


Kancelárska stolička


Eva Rutová

Studijní obor: Industriál dizajn

Název vysoké školy: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Vedoucí pedagog: Doc. Ferdinand Chrenka, akad. soch.

Pri vytváraní kancelárskej stoličky som sa zamerala na ergonómiu, dizajn a materiál a v neposlednom rade na možnosti ovplyvňovania zdravia. Postupovala som na základe poznatkov a prieskumov v tejto oblasti. Návrhy viacerých stoličiek boli vytvorené s ohľadom na možnosti využitia v kancelárii. Od hlavnej stoličky prislúchajúcej vedeniu firmy po stoličky pre návštevy. Hlavná kancelárska stolička je určená na dlhšie sedenie s celkovou možnosťou individuálneho nastavenia. Zadná konštrukcia s nosnou nohou a bedrovou opierkou umožňuje pevné sedenie. Vytvorila som inováciu vo forme odkladacieho priestoru v opierkach rúk, ktorá slúži na odkladanie drobných vecí napríklad USB-klúča alebo pera. Opierka hlavy je spojená so zadnou opierkou chrbta a vytv& aacute;r ajú jednotný vzhľad. Na päťramenný kríž som umiestnila protišmykové plochy vyrobené z gumy odolnej voči mechanickému poškodeniu. Použila som nové materiály, ktoré sú výnimočné svojimi vlastnosťami. Do sedacej časti som umiestnila kombináciu molitanu a pamäťovej peny, ktorá reaguje na teplo a automaticky sa vracia do pôvodného stavu. Ako poťahový materiál na sedák a chrbtovú časť som použila 3D textíliu, ktorá je antialergická a vysoko priedušná. Na výrobu som použila časti existujúcich prvkov a mechanizmov v kombinácii s novovytvorenými. Pracovala som s 3D tlačiarňami, frézou na výrobu foriem k laminovaniu, vodným lúčom, 3D programami a podobne. Moja diplomová práca obsahuje model hlavnej kancelárskej stoličky v pomere 1:1 v príslušnom materiály a tri sesterské stoličky vo vizualizácii. Ako prínos by som uviedla inovatívny dizajn v kombinácii s novými materiálmi, dôrazom na ergonómiu a potreby užívateľov. Pridaným prvkom je aj možnosť využitia úložného priestoru v lakťových opierkach a zjednotenie hlavovej opierky s opierkou chrbta, čo vytvára jednotný dizajn bez nutnosti odkladania hlavovej opierky. Množstvo farebných variácií k možnosti dotvorenia individuálneho interiéru kancelárie a pracovne je na individuálnej voľbe. Záverečný vizuál som poňala výtvarne.


Návrh sedacího prvku


Nikola Sabolová

Studijní obor: Tvorba a výroba nábytku

Název vysoké školy: Mendelova univerzita v Brně

Vedoucí pedagog: doc. Ing. Jiří Tauber, Ph.D.

Jedná se o návrh odpočivného křesla do bytového interiéru. Dominantními materiály jsou kov a dřevo s možností tyto varianty libovolně kombinovat. Dále bylo křeslo přizpůsobeno do prostoru veřejného interiéru. Prioritou bylo zachovat původní vzhled křesla a nabídnout uživatelům maximální komfort, proto vznikla další varianta s odkládacím stolkem.


Valasis


Richard Sekerák    

Studijní obor: Dizajn nábytku a interiéru

Název vysoké školy: Technická univerzita vo Zvolene

Vedoucí pedagog: doc. Mgr. art. Marián Ihring, ArtD.

Pri výbere témy bakalárskej práce sme sa rozhodovali aby sme Slovenku ako krajine dali novú chuť do jedla. Hlavnou prioritou bakalárskej práce bolo priniesť slovenským reštauráciám moderný kus nábytku. Tradičné slovenské reštaurácie nám svojím nepohodlným stohovaním dali ďalší dôvod na riešenie tejto témy. Súčasťou návrhu nie je len samotná stolička ale aj príslušný stôl tiež so správnou ergonómiou stolovania. Cieľom aj napriek vytvoreniu modernej stoličky dnešnej doby je zanechať v nej aspoň malý kúsok niečoho tradičného. Stolička je navrhnutá tak aby bola ergonomická, aby bola s ňou manipulovateľnosť jednoduchá. Sekera ktorá je použitá pri návrh u bola j ednou s inšpirácií. Stolička ktorá ma byť modernou v slovenských reštauráciach spĺňa požiadavky. Vytvorením toho setu som chcel dosiahnuť moderný tvar zo zachovaním nie akej tradície.


Memo


Dominika Sirná

Studijní obor: Design nábytku

Název vysoké školy: Mendelova univerzita v Brně

Vedoucí pedagog: doc. Ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D.

Jídelní stůl pro šest osob o délce 1800 mm, šířce 900 mm a výšce 750 mm byl navržen tak, aby jeho vzhled vyhovoval jak požadavkům moderního, tak i historizujícího interiéru ve stylu francouzského venkova. Tvorba stolu byla podnícena touhou uchovat v živé paměti vzpomínky na rodinné stavení, které dlouhá léta chránil právě ořešák královský, z jehož dřeva byl stůl zhotoven – odtud i jeho název MEMO.


Didaktické dětské hračky


Nikola Sokolová

Studijní obor: Nábytek - Tvorba a výroba nábytku

Název vysoké školy: Mendelova univerzita v Brně

Vedoucí pedagog: Ing. Jiří Tauber, Ph. D.

Set didaktických hraček se skládá ze tří základních hraček na provlékání ve tvaru zvířátek, dále ze základních geometrických tvarů, variabilního boxu a kreslící tabule. Všechny tyto produkty jsou vzájemně provázány technikou provlékání tkanic. Jednotlivé části jsou vyrobeny z bukové a březové překližky pomocí CNC stroje a následně povrchově upraveny. Hrací prvky děti nejenom zabaví při hře,ale také budou rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti (fantazie, jemná motorika, rozeznání základních geometrických tvarů a barev). Jedná se o produkty, které jsou spjaty s přírodou, jsou účelné a esteticky hodnotné a hlavně bezpečné a zdravotn ě nezávadné. Jejich variabilita umožňuje nejrůznější kombinace použití. Hračky mohou také najít uplatnění v mateřských školách, školních družinách či v nejrůznějších dětských centrech.


můdbox


Lenka Stráníková

Studijní obor: Design nábytku

Název vysoké školy: Mendelova univerzita v Brně

Vedoucí pedagog: Ing. arch. Hynek Maňák, Ph.D.

můdbox je příležitostné pracovní místo, které je možno zavěsit na zeď pomocí závěsného kování (výstavní varianta je opatřena stojanem). Pracoviště je vybaveno elektrickou zásuvkou a LED páskem, který osvětluje sklopnou pracovní plochu. Na zádech horní části skříňky je navržen variabilní železný úložný systém spolu s magnetickou deskou opatřenou magnety v barvě skříňky. Barva želených prvků je vybrána dle vzorníku RAL a je stejná jako výstavní stojan. Ve spodní části se nachází úložný prostor. Pro materiál byla vybrána MDF, která je opatřena lakovanou povrchovou úpravou v barvě NCS. Dvířka jsou z MDF s dubovou dýhou. Povrchové dok ončen&i acute; je v matném provedení.


Návrh svítidla


Jana Syslová

Studijní obor: Design nábytku

Název vysoké školy: Mendelova univerzita v Brně

Vedoucí pedagog: ak. soch. Tamara Buganská

Atypické svítidlo netradičního tvaru, které na první pohled svítidlo příliš nepřipomíná. Jedná se spíše o světelný objekt. Nosná konstrukce svítidla je vyrobena ze vzájemně svařených ocelových bezešvých trubek. Do trubek jsou vsazeny dvě tabule akrylátových skel tvaru lichoběžníků. Zdrojem světla jsou LED pásky uložené v dlouhých vertikálních trubkách. LED pásek je nalepen do hliníkového profilu, který je vlepen do výřezu v trubce. Světlo zdroje prostupuje kolmo do hrany akrylátového skla a je vedeno celou plochou. Otevřené hrany skel vytvářejí světelný efekt tím, že reflexně září. Bylo toho docíleno zbroušením otevřené h rany akr ylátového skla.


MINIKIN


Romana Vacková

Studijní obor: Design nábytku

Název vysoké školy: Mendelova univerzita v Brně

Vedoucí pedagog: MgA. Petr Novague

Vysoká jídelní židle pro děti byla vytvořena v rámci diplomové práce. Bylo záměrem navrhnout takovou židli, která se bude přizpůsobovat růstu dítěte a tím bude sloužit dítěti od doby, kdy začne samo sedět, až po dobu, kdy bude moci sedět na obyčejné jídelní židli. Židle má 3 varianty použití, díky variabilnímu opěradlu. Opěradlo lze překlopit do polohy, kdy slouží jako jídelní pultík. Opěradlo lze také otáčet o 180° a tím můžeme vytvořit vhodnou variantu židle pro individuální věk dítěte. Minikin má také polohovatelný sedák a podpěru pod nohy a díky těmto prvkům poskytne dítěti ergonomicky správné sezení po celou dobu jeho růstu.


Dětská jídelní židle Manny


Veronika Valušková

Studijní obor: Průmyslový design

Název vysoké školy: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Vedoucí pedagog: MgA. Martin Surman, ArtD.

Cílem bylo vytvořit takovou variantu dětské jídelní židle, která bude sloužit i poté co dítě vyroste. Samostatný produkt má hned trojí využití. Nejdříve židle bude sloužit jako zvýšená jídelní varianta, aby dítě mohlo stolovat přímo s rodinou. Posuvná část zde slouží jako tác na jídlo, s tím že jde také oddělat a židli přisunout ke stolu. Díky možnosti oddělání jde tác snadno umýt, využít na přenos jídla či zcela zasunout (tím šetří místo v interiéru). Součástí je polstrování a popruhy pro bezpečí dítěte. Kdykoliv jde z této výšky vytvořit snížená varianta, kdy dítě na židli vyleze samo a sed&iacute ; samost atně. Tác zde může sloužit jako stoleček k hrám, případně opět k jídlu. Poslední variantou je vytvoření běžné židle, kdy se tác zasune a slouží k sezení pro větší děti i dospělé. Tác je mírně tvarovaný z důvodu většího komfortu sezení. Místo pod tácem zde může sloužit jako úložný prostor. Kdykoliv jde židle jednoduše přeměnit zpět (přijdou návštěvy s dětmi, narození druhého dítěte apod.)
Tyto výškové varianty zajišťují nohy, které jsou vybaveny závity. Opěrka na nohy je rovněž oddělitelná. Tác drží pomocí neviditelného spojovacího kování ve čtyřech bodech židle. Při vysunutí lze i pojistit pomocí závrtné matice a šroubu. Důraz byl kladen na to, aby oddělání tácu bylo co nejrychlejší, ale zároveň, aby nedošlo k opotřebení spoje, vždy pevně držel a nemohlo dojít k nechtěným posunům.
Produkt je vyrobený ze dřeva a kovu. Rozměrově židle odpovídá jak malému dítěti, tak i dospělému jedinci. Dodržena je i rozdílná ergomie sezení. U vysoké židle je sedadlo v horizontální pozici, zatímco u židle pro větší děti a dospělé je sedadlo v náklonu 5 stupňů. Díky tomu může jedna židle sloužit celý život. Klasické dětské jídelní židle slouží průměrně 4-5 let. Využití v domácnostech, v restauracích, dětských centrech apod.


Pracovní stůl do bytového interiéru


Andrea Vojkůvková

Studijní obor: Design nábytku

Název vysoké školy: Mendelova univerzita v Brně

Vedoucí pedagog: Ing. arch. Martin Kovařík, Ph.D.

Pracovní stůl do bytového interiéru má atypické tvarové řešení. Podnož stolu je vyrobená z ocelové pásoviny, která koresponduje se vzhledem stolu. Zadní podnož plynule přechází nad pracovní desku, do které je upevněno osvětlení. Svítidlo lze natočit tak, aby dostatečně osvětlovalo pracovní prostor. V pracovní desce je zabudovaná elektroinstalace na napájení notebooku, mobilního telefonu a dalšího příslušenství. V pravém rohu jsou zapuštěny kelímky, které slouží na odkládání psacích potřeb.


Terasové jezírko


Dana Vránková

Studijní obor: Průmyslový design

Název vysoké školy: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Vedoucí pedagog: doc. MgA. Martin Surman, ArtD.

Práce je zaměřená na miniaturní nadzemní jezírko, jehož uplatnění je především na terasách, balkónech, malých dvorcích a podobných místech, kde je zároveň komplikované hloubení do země. Oproti stávající produkci jsou zde inovace jako je zabudování pítka, které umožňuje bezpečný a pozvolný přístup živočichům a aplikace břidličného geopolymeru. Ten je vyráběn z odpadního materiálu při těžbě a je tedy ekologický a navíc neporůstá řasami a mechy. Dovnitř jezírka je navrhnuto jednoduché vybavení, které usnadňuje osazování a manipulaci s rostlinami a zároveň slouží jako úkryt pro ryby.


Betonový kryt na topení


Dana Vránková

Studijní obor: Průmyslový design

Název vysoké školy: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Vedoucí pedagog: doc. MgA. Martin Surman, ArtD.

Betonový kryt topení je navrhnut pro zakrytování převážně plechových deskových otopných těles, která se do mnoha interiérů svým vzhledem zcela nehodí. Kryt je jednoduše tvarovaný, aby se hodil do mnoha interiérů a také aby vynikla struktura betonu, z něhož je vyrobený. Aplikace betonu má také funkční opodstatnění, jelikož akumuluje teplo a poté ppomalu uvolňuje i po vypnutí topení. Instalace a případná deinstalace kryu je velmi jednoduchá, jelikož je zavěšen přímo na otopném tělese pomocí dvou konzolí. Rozměry krytu je možno jednoduše přizpůsobit na různě rozměrná otopná tělesa.


Papírová stolička


Ondřej Zaplatílek

Studijní obor: Nábytek

Název vysoké školy: Mendelova univerzita v Brně

Vedoucí pedagog: Ing. Milan Šimek, Ph.D.

Papírová stolička je vytvořena pomocí průmyslovou technologií (CNC plotru) z papírové voštiny. Demontovatelná konstrukce vyniká pevností, skladností a je určena pro mladé lidi (startovní bydlení)


IUVO - Stojanový ventilátor


Vojtěch Žák

Studijní obor: Ateliér Průmyslový Design

Název vysoké školy: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta Multimediálních Komunikací

Vedoucí pedagog: MgA. Martin Surman, ArtD.

IUVO je stojanový ventilátor s integrovanými flexibilními OLED panely. Panely jsou integrovány na vnitřní straně krytu vrtule. Ventilátor je nastavitelný a mimo letní sezónu, jde transformovat v stojanovou lampu a zůstat tak trvalou součástí interiéru. Z hlediska bezpečnosti je ventilátor opatřen elektromagnetickou brzdou na ose motoru, která je spouštěna kapacitním snímačem. Systém funguje tak, že pokud se přiblíží ruka k ventilátoru do vzdálenosti cca 10 cm, kapacitní snímač spustí elektrický impuls k brzdě motoru a zastaví vrtuli. Ventilátor je vyroben z kovu a jasanového dřeva. Vzhled odkazuje na skandinávský design.